Investicijski projekti

U 2024. godini planirani su zahvati u 19 krčkih luka

Početak godine u znaku je nužnih sanacija u lukama, pripreme projektne dokumentacije te raspisivanja javne nabave. Za kapitalne projekte spremna je dokumentacija za prijavu na fondove EU i natječaje.

Planirani godišnji budžet za radove i usluge je 1.781.874,00 eura, a osim vlastitih sredstava Županijske lučke uprave Krk, veliku pomoć imamo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranske županije i krčkih jedinica lokalne samouprave.

LUKA BAŠKA

 • U tijeku su radovi na III fazi Rekonstrukcije luke Baška: proširenje gata Garofulin s izgradnjom tri okomita gata na njega.
 • Provedena je javna nabava za izradu sidrenog sustava u sklopu III faze, očekuje se skori početak radova.
 • Planirani su dodatni radovi na uređenju korijena gata Garofulin.
 • U planu je i IV faza rekonstrukcije luke- izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ u akvatoriju između Garofulina i Stare rive.

LUKA KRK

 • U tijeku su radovi na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive Obale Marina zbog oštećenja uzrokovanih prošlogodišnjim olujnim nevremenom, ugovorena vrijednost radova iznosi 34.987,50 eura s uključenim PDV-om.
 • U tijeku je postupak javne nabave za rekonstrukciju istezališta kojim će se riješiti odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda. Nakon odabira izvođača kreću radovi koji su planirani nakon turističke sezone. Procijenjena vrijednost radova iznosi 151.000,00 eura.
 • Uporabna cjelina 1 - Lukobran (Ribarska luka Krk) –ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole.
 • Uporabna cjelina 3 – Gatovi- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke.
 • Uporabna cjelina 5 – Obala Marina –izrađen je glavni projekt i podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

LUKA PUNAT

 • Planiraju se radovi na sanaciji hodne površine od škvera prema istezalištu. Radovi će biti izvedeni do početka turističke sezone, a procijenjena vrijednost iznosi 35.000,00 eura.
 • Radovi na sanaciji hodne površine na području Pod gušternu bit će podijeljeni u dva dijela kroz dvije godine. Na jesen je planirana sanacija prvog dijela dionice hodne površine vrijednosti 60.750,00 eura, dok će se drugi dio dionice izvesti u 2025. godini.
 • U izradi je projektna dokumentacija za nabavu i montažu novog plutajućeg pontona. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 11.450,00 eura, a radova 80.000,00 eura.
 • Planirana je izrada projektne dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju obalnog pojasa na području Pod gušternu, južno od nove rive. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 52.500,00 eura.

LUKA STARA BAŠKA

 • U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje postupka jednostavne nabave radova za hitnu sanaciju oštećenja armirano betonske hodne ploče obalne konstrukcije i dijela obalnog zida na lukobranu.
 • U  2. kvartalu 2024. planirana je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije luke.

LUKA VRBNIK

 • Radovi na sanaciji pasarele, stare rive i lukobrana bit će izvršeni do početka turističke sezone. Procijenjena vrijednost radova je 11.000,00 eura.

LUKA ŠILO

 • Nastavak radova na sanaciji drugog dijela valobranog zida lukobrana. Radovi u vrijednosti 44.000 eura bit će izvedeni do početka turističke sezone.
 • U tijeku je izrada projektne dokumentacije za nabavu i montažu novog plutajućeg pontona za potrebe  putničke linije u vrijednosti 11.875,00 eura.

LUKA LOKVIŠĆA

 • Planirana je nabava i montaža rasvjetnih stupova koja će se postaviti do početka turističke sezone.

LUKA KLIMNO

 • U izradi je projektna dokumentacija za produbljivanje luke Klimno te se nakon ishođenja lokacijske dozvole planira krenuti u radove procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura.

LUKA ČIŽIĆI

 • Do početka turističke sezone bit će završeni radovi na sanaciji lukobrana koji obuhvaćaju izradu betonskih hodnih ploča na istočnom i južnom dijelu luke. Procijenjena vrijednost radova je 20.000,00 eura.

LUKA VOZ

 • U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz.

LUKA OMIŠALJ

 • Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj - u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a nakon ishođenja građevinske dozvole kreću radovi planirani kroz dvije godine, započeti će krajem 2024. godine i završiti u 2025. godini. Procijenjena vrijednost radova iznosi 310.000,00 eura.
 • U tijeku je izrada projektne dokumentacije za nabavu i montažu novog plutajućeg pontona na mjestu gdje se nalazi stari i dotrajali betonski ponton. Procijenjena vrijednost radova iznosi 195.000,00 eura, radovi su planirani nakon turističke sezone.
 • U planu je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije bazena Lučica.

LUKA NJIVICE

 • Radovi na sanaciji hodne površine stare rive u luci Njivice, vrijednosti 7.000,00 eura, izvesti će se do početka turističke sezone.

LUKA PORAT

 • Do početka turističke sezone izvest će se radovi na sanaciji podmorskog dijela obalnog zida na istočnoj strani  luke zbog oštećenja nastalih podlokavanjem, a vrijednost radova procijenjena je na 50.000,00 eura.
 • Planirana je izrada projektne dokumentacije nužne za postupak nabave i montaže valobrana za zaštitu lučkog akvatorija. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 20.875,00 eura.

LUKA VANTAČIĆ

 • Radovi na sanaciji hodne ploče partera lukobrana bit će izvedeni do početka turističke sezone.

LUKA MALINSKA

 • U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana u luci Malinska.
 • Planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju obalnog zida prema Jazu, a potom i radovi na rekonstrukciji obalnog zida. Radovi su planirani kroz dvije godine, a započeti će krajem 2024. godine i završiti u 2025. godini. Procijenjena vrijednost radova iznosi 306.250,00 eura.

LUKA GLAVOTOK

 • Radovi na sanaciji istezališta, vrijednosti 10.000,00 eura, bit će izvedeni prije početka turističke sezone.

LUKA VELA JANA

 • planiraju se radovi na rekonstrukciji luke podijeljeni u 5 uporabnih cjelina. Radovi su planirani kroz dvije godine, a započeti će krajem 2024. godine i završiti u 2025. godini. Procijenjena vrijednost iznosi 570.000,00 eura.

LUKA SVETA FUSKA

 • Sanacija armirano betonskih ploča obalne konstrukcije u iznosu 30.000,00 eura
 • Sanacija pasarele u iznosu 27.000,00 eura.

LUKA VALBISKA

 • Izvedeni su radovi na montaži nadstrešnice za hitnu pomoć u luci Valbiska, a dodatno je nabavljena i montirana ulazna rampa.