Weather

KRK WEATHER

Webcam

Take a look at our ports from installed webcams
(new webcams are planned)

Rekonstrukcija luke Krk

12.06.2024.

Luka Krk  projekt

Napravljena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju luke Krk – uporabna cjelina 1 – primarni lukobran i uporabna cjelina 2- sekundarni lukobran te je projekt Rekonstrukcija luke Krk prijavljen na Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Baška

4.06.2024.

Temeljem Odluke ravnatelja od 04. lipnja 2024. g. obavještava se javnost da se u niže navedenom roku iz ove obavijesti objavljene na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Krk može od zainteresiranih osoba podnijeti zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Baška zajedno sa svim propisanim prilozima sukladno odredbama važećeg Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Županijske lučke uprave Krk. Isto tako, osobe koje su već ranije predale zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Baška, mogu tj. moraju dopuniti ranije predani zahtjev svom potrebnom dokumentacijom ukoliko to do sada nisu učinile (link: https://www.zluk.hr/zahtjev-za-komunalni-vez ).

Na jesen kreću radovi na istezalištu u luci Krk

7.05.2024.

Istezalište u luci Krk

Kako je izvjestila zamjenica župana Marina Medarić na redovnom press kolegiju, održanom 6. svibnja 2024., Primorsko- goranska je županija izdala suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk. Projektom je predviđena izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od pranja brodova. Planirani početak radova, vrijednih 150.000 eura, je u drugoj polovici rujna 2024. godine.

Izvor: pgz.hr

Javni natječaj za dodjelu dozvola na lučkom području Županijske lučke uprave Krk

16.04.2024.

Temeljem članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23) i Plana upravljanja lučkim područjem Županijske lučke uprave Krk, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk dana 16. travnja 2024. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Dozvole na lučkom području Županijske lučke uprave Krk daju se na rok od dvije godine.

Prema Planu upravljanja lučkim područjem Županijske lučke uprave Krk za razdoblje od 2024. do 2025 godine, Klasa: 023-01/21-01/14; URBROJ: 2107-1-5-02-24-291 od 07.ožujka 2024. godine, djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem dozvole na lučkom području pod upravom Županijske lučke uprave Krk su:

  1. Reklamiranje (promidžba)
  2. Ugostiteljska djelatnost
  3. Trgovina na malo izvan prodavaonica
  4. Crtanje portreta i karikatura
  5. Oglašavanje
Subscribe to Front page feed