Povjerenik za informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Krk uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Krk:

  • putem telefona na broj +385 51 220 165
  • putem faxa na broj +385 51 880 072
  • putem elektroničke pošte: info@zluk.hr
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk od 08.00 do 11.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: 
Ana Jelovac, mag.ing.logist.
e-pošta: ana.jelovac@zluk.hr
tel: +385 51 220 165
fax: +385 51 880 072

 

 

 

Obrasci:

1.1. Zahtjev za pristup informacijama (17.63 KB)

1.2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (17.65 KB)

1.3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (18.17 KB)

Županijska lučka uprava Krk ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (212.74 KB)

 

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

www.pristupinfo.hr/cesta-pitanja/