Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju

1.04.2021.

Vizualizacije rive u Omišlju

Županijska lučka uprava Krk i Općina Omišalj potpisale su Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju. 
Nositelj projekta je Općina Omišalj, a ŽLU Krk sufinancira u dijelu koji se odnosi na radove koji će se odvijati na lučkom području.

Planirana vrijednost radova je 3,5 milijuna kuna, s udjelom Općine od 2,5 mil. kuna i ŽLU Krk 1 mil. kuna.
Prema ugovorenom projektnom planu, bit će uređena javna površina djelom pješačke, a drugim djelom i kolno-pješačke namjene u funkciji naselja Omišalj i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Omišalj. 

Ukupna površina zahvata iznosi 1.470 četvornih metara, a planirani rok početka radova je jesen 2021. godine.