Obilazak radova u krčkim lukama

28.05.2021.

Radovi u luci Baška 5. mjesec 2021.

U sklopu redovnih aktivnosti na praćenju realizacije radova u krčkim lukama, gradilišta su obišli županijski pročelnik i predsjednik Upravnog vijeća ŽLUK Ljudevit Krpan sa suradnicima, članovi Upravnog vijeća, te ravnatelj ŽLUK Goran Lajnert sa suradnicima.

U luci Baška, gdje se radi na EU projektu dogradnje luke, izvođač je izvijestio o trenutnom stanju te je utvrđeno da izgradnja ide sukladno utvrđenoj dinamici. U tijeku su radovi na glavnom lukobranu gdje je nasipano je cca 13.000 kubika materijala. Nakon nasipavanja i poravnanja slijedi montaža oplate i betoniranje konstrukcije primarnog lukobrana. Što se tiče rokova, velika većina radova bit će završena do početka turističke sezone 2022. godine, a podsjetimo, ugovoreni rok za završetak projekta je jesen 2023.

Radovi u luci Baška 5. mjesec 2021.

Ono što će najviše zanimati mještane i turističke djelatnike, radovi se neće izvoditi za vrijeme trajanja glavne turističke sezone. Županijskoj lučkoj upravi Krk je u interesu osigurati što kvalitetniju turističku sezonu te će tome podrediti dinamiku izvođenja  svih radova što je s odobravanjem pozdravio i prisutni načelnik Općine Baška Toni Juranić.

U gradu Krku, gdje se obilasku pridružio i krčki gradonačelnik Darijo Vasilić,  završeni su radovi na sanaciji Velog mula. Slijedi tehnički pregled izvedenog zahvata u prostoru, te izdavanje uporabne dozvole nakon čega će sanirani mul biti i službeno u uporabi. Podsjetimo, uslijed utjecaja olujnog juga u prosincu 2020.godine,  urušio se dio podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Velog mula. Radovi započeti u ožujku završeni su u ugovorenom roku.

Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.

Radovi na rekonstrukciji popločenja partera Ribarskog gata odvijaju se u planiranim rokovima, a nakon otkrića arheologa i nalaza ostatka stare srednjovjekovne rive, taj dio mula je konzerviran kao arheološko nalazište. Izveden je energetski kanal unutar kojeg je smještena sva komunalna infrastruktura, vodoopskrbni i elektroopskrbni priključci za opskrbu brodica i izvedena je ugradnja hidrantskog voda. Započelo se s opločenjem površine gata dijelom novim kamenom, dok će se u dijelu koristiti stari kameni materijal.
Do početka glavne turističke sezone završit će svi radovi koji zahtijevaju mehanizaciju, a nastavit će se, i tijekom sezone, popločavanje partera novim kamenom i uz maksimalno korištenje starog kamenog materijala. 

Sve naprijed navedeno govori i o ulozi Primorske-goranske županije kao osnivača ŽLUK koja se pokazala u punom obimu kroz doprinos županijskih tijela koja u suradnji i koordinaciji sa djelatnicima ŽLUK doprinose u pripremi ishođenju sredstava za investicijske projekte financirane iz fondova EU kao potom i samog praćenja dinamike izvođenja pojedinih projekata ŽLUK, a sve u zajedničkom cilju unaprjeđenja kvalitete lučke podgradnje i nadgradnje te time podizanja kvalitete i olakšavanja života otočnom stanovništvu.

Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Baška 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Baška 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.
Radovi u luci Krk 5. mjesec 2021.