Javni natječaj za dodjelu dozvola na lučkom području Županijske lučke uprave Krk

16.04.2024.

Temeljem članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23) i Plana upravljanja lučkim područjem Županijske lučke uprave Krk, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk dana 16. travnja 2024. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Dozvole na lučkom području Županijske lučke uprave Krk daju se na rok od dvije godine.

Prema Planu upravljanja lučkim područjem Županijske lučke uprave Krk za razdoblje od 2024. do 2025 godine, Klasa: 023-01/21-01/14; URBROJ: 2107-1-5-02-24-291 od 07.ožujka 2024. godine, djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem dozvole na lučkom području pod upravom Županijske lučke uprave Krk su:

  1. Reklamiranje (promidžba)
  2. Ugostiteljska djelatnost
  3. Trgovina na malo izvan prodavaonica
  4. Crtanje portreta i karikatura
  5. Oglašavanje

Na web stranci Županijske lučke uprave Krk (https://www.zluk.hr/oglasna-ploca) nalazi se Plan upravljanja  lučkim područjem Županijske lučke uprave Krk s tabelarnim prikazom koji sadrži podatke o broju dozvola koje će se izdavati, roku na koji se izdaju dozvole, djelatnost za koju se izdaju dozvole, vrsta sredstava kao i njihov broj, lokacija za obavljanje djelatnosti i koordinate na kojima će se djelatnosti obavljati te grafički prikaz mikro lokacija. Lokacija za obavljanje djelatnosti se odnosi na luku na području Županijske lučke uprave Krk, a mikro lokacija na poziciju na kojoj će se obavljati djelatnost.

Ponude za dodjelu dozvole na lučkom području podnose se u roku do 26. travnja 2024. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda je javno i održati će se 26. travnja 2024. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 13:00 sati.

Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda. Dostava ponuda na Javni natječaj provodi se putem preporučene pošte ili neposrednom predajom u prijemnom uredu ŽLU Krk na adresi:

Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5
Krk 51500

u zatvorenoj omotnici uz naznaku
“ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA MIKRO LOKACIJU BR. ___ – NE OTVARAJ” (pod broj se upisuje broj mikro lokacije)

Javni natječaj sa pripadajućim prilozima (obrascima) možete preuzeti u nastavku:

Javni natječaj za dodjelu dozvola na lučkom području Županijske lučke uprave Krk (1.07 MB)

Obrazac 1._Ponudbeni list (230.5 KB)

Obrazac 2._Izjava (228 KB)

Obrazac 3._Izjava (229 KB)

Obrazac 4._Izjava (230.5 KB)

Obrazac 5._Izjava (230.5 KB)