Rekonstrukcija luke Porat

3.11.2021.

Radovi u luci Porat

U tijeku je rekonstrukcija u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Porat- I faza, 1. uporabna cjelina. 

Zahvat se poduzima u cilju povećanja broja vezova i standarda u luci te bolje zaštićenosti akvatorija luke od vjetrova i valova.
Budući da je lokacijskom dozvolom predviđena fazna izgradnja zahvata, javna nabava i glavni projekt obuhvaćaju I fazu koja se sastoji od dvije uporabne cjeline. 

1. uporabna cjelina podrazumijeva rekonstrukciju postojećeg lukobrana u sklopu kojeg će se izvesti novi obalni zid u dužini od 77 metara. Izvest će se i glavni energetski vod za potrebe opskrbe brodica vodom i strujom kao i cjevovod hidrantske mreže za protupožarnu zaštitu. 

Radovi su započeli uvođenjem izvođača u posao 15. rujna 2021., a rok za završetak je 5 mjeseci, tj. do 15. veljače 2022., pod uvjetom da ne bude nepredviđenih okolnosti koje mogu utjecati na opravdano produženje radova.
Radovi napreduju prema planu i dinamici, a izveden je veći dio podmorske obalne betonske konstrukcije odnosno obalnog zida pod morem.

Radovi u luci Porat
Radovi u luci Porat