Oglasna ploča

I. izmjena Financisjkog plana Županijske lučke uprave Krk za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju financijskog plana ŽLU Krk
Revizorsko izvješće o uvidu u Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2015
II izmjene Financijskog plana ŽLU KRK za 2016. godinu
I. izmjene Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2016. godinu
Financijski plan ŽLU KRK za 2016. godinu
Godišnji program rada i plan razvoja luka ŽLU KRK za 2016. godinu
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata 2016. godine
Statut Županijske lučke uprave Krk
Pravilnik o kriterijima za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva ŽLU Krk
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim
Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci
Pravilnik o provođenju postupka nabave roba radova i usluga za Županijsku lučku upravu Krk-1
Pravilnik o službenim iskaznicama za uredovanje na lučkom poručju luka kojima upravlja ŽLU Krk
Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Krk
Pravilnik o dopunama pravilnika o radu ŽLU Krk
Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Krk
Lučke tarife Županijske lučke uprave Krk
Godišnji program i plan razvoja luka ŽLU KRK za 2017. godinu
Financijski plan ŽLU KRK za 2017. godinu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga