Članovi upravnog vijeća

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk čine:

Predsjednik: 

  • Loris Rak (PGŽ)

Članovi: 

  • Goran Petrc (PGŽ)
  • Vlado Šušak (PGŽ)
  • (predstavnik koncesionara)
  • Marino Ivošić (Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Punat)