Rekonstrukcija luke Porat

Rekonstrukcija luke Porat – I. faza

11. ožujka 2021. službeno su potpisani ugovori između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i županijskih lučkih uprava kojima su odobrena namjenska proračunska sredstva za sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture. 

Županijska lučka uprava Krk prijavila je tri projekta za sufinanciranje, a sredstva od 3.900.000,00 kuna su odobrena za rekonstrukciju luke Porat – I. faza za koju je ishodovana građevinska dozvola 18. siječnja 2021., a 5. veljače 2021. postala i pravomoćna.

Vrijednost izvođenje radova iznosi 4.625.000,00 kn,  stručnog nadzora 140.000,00 kn i projektantskog nadzora 62.500,00 kn. Sveukupno vrijednost  projekta je 4.827.500,00 kn, što će se financirati kroz dvije proračunske godine (2021. i 2022.)

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Portu poduzima se u cilju povećanja broja vezova i standarda u luci te bolje zaštićenosti akvatorija luke od vjetrova i valova koji djeluju iz I. kvadranta.
Rekonstrukcijom luke Porat dobit će se ukupno 103 veza u komunalnom i nautičkom dijelu luke.

 Zahvat rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Portu – I faza (sastoji se od dvije uporabne cjeline) poduzima se u cilju bolje zaštićenosti akvatorija luke od vjetrova i valova koji djeluju iz I. kvadranta, a obuhvaćaju:

  • Primarni lukobran 
    Na primarnom lukobranu sanirat će se obrambeni kamenomet s vanjske strane lukobrana. Na lukobranu, s njegove vanjske strane, izvest će se valobrani zid od armiranog betona, širina zida je 0,65 m, visina je 1,25 m, dok je temelj zida širine 1,50 m, a visine 0,80 m. S unutarnje strane lukobrana izvest će se novi obalni zid. Kraj obalnog zida, na glavi lukobrana, zaštićuje se od utjecaja valova obrambenim kamenometom. Dio hodne površine lukobrana obložit će se kamenim popločenjem, a dio će se asfaltirati. 
     
  • Jugozapadni dio luke
    U jugozapadnom dijelu luke rekonstruirat će se obalni zid u svrhu proširenja hodne površine.
    Ukupna duljina novog obalnog zida je 10,70 m.

I. uporabna cjelina obuhvaća izgradnju obalnog zida s unutarnje strane primarnog lukobrana i elektro instalacije i vodoopskrbne instalacije, dok II. cjelina obuhvaća rekonstrukciju u jugozapadnom dijelu luke.

Nakon odobrenja sredstava, Županijska lučka uprava Krk kao nositelj projekta, pokreće javne nabave kako bi do početka rujna 2021. imala sklopljene ugovore s izvođačima radova i stručnim nadzorom. Početak radova planiran je za jesen 2021., a završetak početkom 2022. godine kada će se podnijeti i zahtjev za sufinanciranje nastavka projekta, odnosno 2. uporabne cjeline ove 1. faze rekonstrukcije luke budući da je za taj obim radova , nazvan 1. fazom, ishodovana građevinska dozvola.

Luka Porat - Malinska - ortofoto lučkog područja