Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gosp. djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom s plutajućeg objekta u luci Krk, Grad Krk

Datum objave: petak, 29. svibnja 2020