Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra radi obavljanja ugost.djelatnosti na području lučkog područja luke Omišalj

Luka: Omišalj