Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra radi obavljanja ugost.djelatnosti na području lučkog područja luke Omišalj

Luka: Omišalj

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 12. travnja 2018 - 12:13