Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Krk radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti

Luka: Krk