Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Krk radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti

Luka: Krk

Datum zadnje nadopune: srijeda, 28. ožujka 2018 - 8:44