Odluka br. ZLUK-K-02/2018 o davanju koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Krk radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti

Luka: Krk

Datum zadnje nadopune: nedjelja, 27. svibnja 2018 - 11:29