Odluka br. ZLUK-K-01/2018 o davanju koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Omišalj radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti

Luka: Omišalj